Vælg selv: Med afsæt i et eller flere produkter, skaber jeg netop den event, workshop, det foredrag eller kursus, som passer til jer.

Ønsker I et særligt emne – så spørg! Jeg har flere, end I finder her.

Læs afsnittet "Værd at vide om coaching" og få mere grundlæggende viden.

Business Coaching

Bliv en bedre leder

Som leder er det din opgave hele tiden at have fokus på medarbejderne, virksomheden og kunderne. Som coach har jeg hele tiden fokus på dig!

Jeg lytter og stiller spørgsmål, som sætter dig i stand til at kvalificere dine beslutninger og mål. Jeg støtter og udfordrer, kort sagt, fungerer som din personlige sparringspartner.

Coaching bidrager til udvikling af din lederrolle. Og jeg hjælper dig med at skabe overblik og prioritere – afhængigt af, hvad du har behov for.

Målene fastsætter vi sammen, og metoden sikrer, at du når, hvad du sætter dig for!

Vi går konsekvent efter at finde mål og midler, som inspirerer dig og giver energi, overskud og arbejdsglæde.

Team Coaching

Find fælles mål og nå dem

Et team er mere end en gruppe. Et team defineres ved, at medlemmerne har en fælles opgave, at de er afhængige af hinanden, og at hvert medlem bidrager med mere, end de ville kunne gøre, hvis de var hver for sig.

Team Coaching drejer sig – på samme måde som individuel coaching – om at skabe inspirerende mål og at finde motiverende og effektive måder at nå dem på. Det foregår ved, at coachen stiller spørgsmål, giver opgaver og styrer dialogen, så teammedlemmerne kan udvikle idéer, reflektere og diskutere sig frem til fælles løsninger.

Team Coaching foregår i en atmosfære af rummelighed, tryghed og respekt, og metoden sikrer, at alle medvirker aktivt og forpligter sig på de fælles aftaler.

Team Coaching kan:

 • forbedre performance, samarbejde og arbejdsglæde
 • skabe kontinuerlig udvikling
 • forbedre effektiviteten
 • give sund udfordring
 • hjælpe til at se virkeligheden i øjnene
 • vise hvad der specifikt skal til for at skabe resultater
 • minimere spild af tid, ressourcer og kompetencer
 • sætte ind lige dér, hvor i har mest brug for det

Life Coaching

Hvad vil du virkelig, virkelig?

Kvalificeret coaching sætter dig i stand til at opdage og udnytte dit fulde potentiale – at turde vise det til verden og at føre det ud i livet, så du bliver ”den bedste udgave af dig”!

Coachen hjælper dig med at finde ud af, hvad du vil, hvad der forhindrer dig i at opnå det og med at opnå det på en ærlig, effektiv og positiv måde.

Du definerer dine mål – det gør coachen ikke. Hun stiller de rigtige spørgsmål. Overflademål er de mål, der handler om at præstere, fx det perfekte hjem, den fejlfri krop, den fantastiske partner, det tjekkede job … Du kan sætte dig overflademål hele livet og egentlig aldrig komme videre – indadtil!

Først når du tør stoppe op og spørge dig selv: ”Hvad er det virkelig, jeg vil, og hvad vil det virkelig give mig, hvis jeg opnår det?” – kan du for alvor rykke i forhold til de sande mål, dine dybere værdier i livet.

De hyppigste grunde til at få en personlig coach er:

 • Ønske om forbedrede relationer
 • Ønske om personlig udvikling
 • Et mønster med at udsætte opgaver
 • Ønske om at forbedre sin økonomi
 • Opstart eller udvikling af egen virksomhed
 • Sundhed og velvære
 • Stress
 • Ønske om nye udfordringer
 • Udvikling af karriere
 • Spirituel udvikling

Stress Coaching

Hvis du eller din medarbejder er gået ned med stress, eller gerne vil undgå det

En sygemelding vil give en pause. Det betyder færre stresspåvirkninger, og de fleste oplever, at de får det bedre. Men hvis din læge ikke har specialviden om stress, er det sjældent nok. Det tager meget længere tid at blive helt stressfri, og risikoen for tilbagefald er stor, hvis man ikke får hjælp til at bearbejde årsagerne til stressen og redskaber til at passe på sig selv.

Et Stress Coaching-forløb består typisk af 6 – 8 sessioner med “hjemmeopgaver” mellem hver gang.

Vi tager fat på både krop og psyke.
I en tryg og rolig ramme arbejder vi med velafprøvede og effektive metoder til at finde din vej ud af stress, så du fremover ved, hvad der skal til, for at du kan leve et liv i balance.

Hvis du har brug for en særlig indsats i forhold til arbejdet med fysikken, har jeg kontakt til en fantastisk dygtig afspændingspædagog.

Jo før man sætter ind, des bedre! Så hvis du – eller din medarbejder – er for presset og har svært ved at overskue situationen, og sygemeldingen truer, kan det betale sig at gå i gang med det samme. Det er en udfordring, for et af de sikre tegn på stress er, at den ramte mister erkendelsen af, hvor alvorligt det er.

Er du i tvivl, så ring og få en snak om, hvordan det står til. Ring eller skriv og hør nærmere om muligheder og priser.

Kursus i coachende ledelse

Lær at “sejre gennem andre”

I fremtiden vil coaching være en integreret del af ledelse og samarbejde. Coaching er et effektivt redskab for dig, som vil være bedre til at motivere, engagere og medinddrage, såvel den enkelte medarbejder som teams eller grupper.

Coaching handler om at frigøre menneskers potentiale og hjælper dig til at identificere medarbejdernes kvaliteter og behov. “Coachende ledelse” er et intensivt og inspirerende kursus, som på tre dage giver dig konkrete værktøjer til at gøre coachende adfærd til en del af dit arbejde og den måde, du møder andre på.

Emnerne er blandt andet: Den coachende spørgeteknik, hæmmende og støttende overbevisninger, motivation og menneskelige værdier, proaktiv og reaktiv adfærd, HHH-plan og en demonstration af professionel coaching.

Kurset er en blanding af teori, øvelser og gode diskussioner.

Ring eller send en mail og få de praktiske informationer om tid, sted og pris for de næste hold. Kurset kan naturligvis også arrangeres internt i jeres virksomhed.

Assertionstræning

Personlig gennemslagskraft

Har du svært ved at sige nej – eller at bede om det, du vil have? Vil du gerne være bedre til at markere dig og til at udtrykke dine meninger og behov? Eller er du typen, der nemt kommer til at såre eller skræmme andre væk med dit temperament? Vil du gerne være bedre til at løse konflikter på en konstruktiv måde?

Assertionstræning lærer dig at være åben og konstruktiv og at sige din mening med respekt både for dig selv og andre.

Vi undersøger de forskellige former for adfærd – aggressiv, underdanig og ligeværdig (assertiv). Du får et dybere indblik i dine egne mønstre og konkrete værktøjer til at forbedre din kommunikation. Du får styrket evnen til at give og modtage kritik og bliver bedre til at løse problemer. Du lærer at sætte klare grænser, og du får nyt og spændende perspektiv på selvtillid og selvværd.

Kurset er en blanding af teori, øvelser og gode diskussioner.

Ring eller send en mail og få de praktiske informationer om tid, sted og pris for de næste hold.
Kurset kan naturligvis også arrangeres internt i jeres virksomhed.

Skriv så det fænger

Nutidssprog med fokus på modtageren

Vil du lære at skrive stillingsopslag, som tiltrækker de rigtige ansøgere? Trænger teksterne på jeres hjemmeside til at blive strammet op? Eller har du brug for at finde skriveglæden frem og få givet dit skriftsprog en opdatering?

Det talte sprog udvikler sig og fornyes hele tiden, mens skriftsproget mange steder humper stivbenet bagefter. På kurset lærer du at skrive i et sprog, som passer til en moderne virksomhed. Vi arbejder med fokus på modtageren, så budskabet kommer klart igennem. Undervisningen giver dig værktøjer til at bygge teksterne rigtigt op, og vi gennemgår de mest almindelige fejl og “fælder”.

Der arbejdes både med lærerige eksempler og med deltagernes egne tekster.

Kurset er en blanding af teori, øvelser og gode diskussioner.

Tal så andre lytter

Præsentationsteknik

Vil du gerne være bedre til at tale i en forsamling? Lader du dig begrænse af nervøsitet? Vil du være skarpere – mere inspirerende – mere underholdende? Og vil du gerne kunne nyde at “være på”?

Vi kigger de dygtige talere over skulderen og undersøger de bedste virkemidler. Kurset omhandler kropssprog og opbygningen af en præsentation.

Der er ikke en “facitliste” for den gode præsentation, så undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte deltager og understøtter din personlige stil.

“Hemmeligheden” er at finde den rigtige tilstand – der hvor du, med skuespiller Jens Arentzens ord:

 • elsker dit stof
 • elsker dit publikum
 • og elsker at være på.

Kurset er en blanding af teori, øvelser og gode diskussioner.

Personlighedstest

Hvilken type er du?

Ud fra Jungs Typeteori er udviklet personlighedstesten JTI (Jungiansk Type Index) og MBTI (Meyer Briggs Type Indikator), som er fremragende værktøjer til udvikling og i øvrigt verdens mest benyttede test.

Typeteorien handler om menneskers værdifulde forskelligheder.

Den giver selvindsigt og – lige så vigtigt – tolerance, øget samarbejdsevne og forståelse for, hvorfor andre tænker og handler anderledes.

JTI / MBTI undersøger blandt andet, hvordan den enkelte foretrækker at:

 • opsamle information
 • træffe beslutninger
 • organisere sig (livsstil)
 • bruge sin energi
 • kommunikere (adfærdsmønstre og reaktioner)

JTI / MBTI tester ikke:

 • intelligens eller færdigheder
 • personlige egenskaber som fx mod og ærlighed

Brugt på en fagligt forsvarlig måde kan typekundskab være nyttig for enkeltpersoner, grupper og organisationer til fx:

 • værdsættelse og bedre brug af de menneskelige ressourcer i organisationen
 • lederudvikling
 • udvikling af kommunikation og samspil mellem mennesker
 • problemløsning og konflikthåndtering
 • udvikling af samarbejde og arbejdsmiljø
 • personlig rådgivning

Teamprofil

Teamkompasset®

Teamkompasset tager udgangspunkt i Jungs Typeteori og forudsætter, at deltagerne har gennemgået MBTI eller JTI. Kompasset er et værktøj til at analysere arbejdsprocesser og til at opbygge og udvikle teams.

På en arbejdsplads er det som regel en fordel, hvis medlemmerne er forskellige i forhold til kompetence, erfaring, færdigheder og personlige egenskaber, så de kan supplere hinanden. Teamkompasset udpeger styrker (ressourcer) og svagheder (udfordringer) i gruppen.

Fra teori til praksis
Med afsæt i analysen af gruppen og den enkelte medarbejders (nye) selvindsigt arbejder vi med konkrete temaer og eksempler fra det daglige arbejde.

Foredrag: Dine værdier styrer alle dine valg

Foredraget handler om de grundlæggende menneskelige behov, om vores værdier – og om, hvordan de hænger sammen med motivation og samarbejde på en arbejdsplads.

Formålet er, at I kan få indblik i jeres egne drivkræfter – og at I kan begynde den livslange opdagelsesfærd, som handler om at forstå, hvad der motiverer andre.

Alt, hvad vi gør, bunder i ønsket om at få et eller flere af vores grundlæggende behov dækket, fx behovet for anerkendelse.

Værdierne er både almenmenneskelige og individuelle. Vi ser på konsekvenserne af den enkeltes værdi-hierarki. Hvad betyder det fx, hvis man sætter frihed før kærlighed eller anerkendelse før sundhed – eller omvendt.

Få et spændende perspektiv på det mest interessante emne i verden – dig selv i forhold til de andre!

Det er udfordrende fra starten, da vi lægger ud med en øvelse.

Foredrag: Stress

Myter, fakta og forebyggelse

Foredraget handler om de grundlæggende menneskelige behov, om vores værdier – og om, hvordan de hænger sammen med motivation og samarbejde på en arbejdsplads.

Formålet er, at I kan få indblik i jeres egne drivkræfter – og at I kan begynde den livslange opdagelsesfærd, som handler om at forstå, hvad der motiverer andre.

Alt, hvad vi gør, bunder i ønsket om at få et eller flere af vores grundlæggende behov dækket, fx behovet for anerkendelse.

Værdierne er både almenmenneskelige og individuelle. Vi ser på konsekvenserne af den enkeltes værdi-hierarki. Hvad betyder det fx, hvis man sætter frihed før kærlighed eller anerkendelse før sundhed – eller omvendt.

Få et spændende perspektiv på det mest interessante emne i verden – dig selv i forhold til de andre!

Det er udfordrende fra starten, da vi lægger ud med en øvelse.

Foredrag: Stop brokkeriet!

Sæt fokus på arbejdsglæden

Der er nok at brokke sig over: Vejret, bilkøen, manden, konen, TV-programmerne, skattetrykket, naboen, politikere…eller måske chefen, kantinemaden, arbejdspresset, kunderne, lønnen, kollegerne i de andre afdelinger, manglen på spændende arbejdsopgaver…

Brok er Danmarks nationalsport – til stor skade for vores arbejdsglæde.

For det, vi giver energi, vokser! 
Kan I blive trætte af at høre på jer selv? Vil I have mere energi og overskud? Så få et veloplagt og velrettet spark i brokkekulturen og inspiration til et positivt fokus. Hør, hvilke gevinster der er ved at tage ansvar for det, I kan påvirke og at acceptere det, I alligevel ikke kan ændre.

Luk livsglæden og arbejdsglæden, ind og bliv chef i jeres egen tilværelse. Kom ud af tryghedszonen, og bliv en del af løsningen.

Værd at vide om coaching

Kvalificeret coaching er en professionel (spørge)teknik, som sætter en person eller et team i stand til at realisere sit sande potentiale.

Coaching består i at

 • opstille mål, som er realistiske og inspirerende
 • finde og fjerne forhindringer
 • motivere
 • skabe effektive handlingsplaner
 • følge op og sikre implementering

Coaching findes i mange forskellige udgaver eller skoler, og da “coach”
endnu ikke er en beskyttet titel, er det afgørende at sikre sig, at ens coach er forsvarligt uddannet og har relevant erfaring.

Coachens rolle og dermed coaching-formen skal naturligvis afpasses efter opgavens art og den sammenhæng, den pågældende skal indgå i. Overordnet kan man skelne mellem tre områder:

 • Specialistcoach (fx “sportscoach” eller “stresscoach”). Her bruger coachen sin specialviden, lægger strategien og er autoriteten.
 • Lifecoach. Her ligger svarene hos fokuspersonen. Det er en åben proces i et magtfrit rum, hvor coachen altid er neutral.
 • Businesscoach. Her indgår coachingen som et led i virksomhedens overordnede målsætning (fx om at udvikle medarbejderne eller skabe øget indtjening), og processen vil derfor til en vis grad have en given agenda.

I praksis vil coaching dog som regel bevæge sig dynamisk mellem de tre former.

Coaching fokuserer på nuet og fremtiden – ikke fortiden.
Det er en ligeværdig samtale, der har det formål at skabe motivation, så man kan nå bestemte mål – det er ikke terapi!

Coaching skaffer resultater

Se fakta i Coaching Analysen
“Der eksisterer et stort merpotentiale i virksomhederne på 30 %, som kan frigøres via coaching!”

“85% af lederne mener, at et personligt coachforløb har haft en positiv indflydelse på deres lederskab!”

“Både personlig coaching og coaching-uddannelse øger markant lederens bidrag til virksomhedens resultatskabelse, ligesom udbyttet af begge er markant større end investeringen.”

Sådan lyder nogle af hovedkonklusionerne i Coaching Analysen, som er udarbejdet i samarbejde mellem Copenhagen Business School, The Coaching Company, DJØF, PID, Civiløkonomerne, HumanConsult, IDA og Enalyzer. Hent hele Coaching Analysen på www.tcc.dk/c-analyse.htm

Coaching skal læres og trænes

“Coaching er glatførekursus i ledelse”
Sådan lyder overskriften på en artikel af Henrik Holt Larsen, professor ved Copenhagen Business Scool i en artikel i Berlingske Tidende. Og han fortsætter:

Mange ledere har svært ved at være gode coaches – netop fordi de er vant til at styre. Coaching giver kun resultater, hvis man forstår at manøvrere på den glatbane, som moderne ledelse er.

Det er ikke coachen, men den person, der coaches, der skal tale den største del af tiden. Udfordringen er, at mange ledere både er vant til, gode til og mest trygge ved at tale meget, og i coaching er idealet, at coachen kun taler 20 % af tiden.

En anden faldgrube er at foreslå løsninger frem for at kunne stille de rigtige spørgsmål. Mange ledere er vant til at blive brugt som problemknusere, så derfor er det svært for dem at skulle lytte – og gemme deres gode løsningsforlag i baglommen.

“Klogskab er at kunne give de rigtige svar. Visdom er at kunne stille de rigtige spørgsmål”.

Kommunikation og bundlinje hænger sammen

Center for Ledelse / C3 har undersøgt god ledelse. De skriver:
Kommunikation er den vigtigste kompetence. Evnen til at kommunikere – det er den enkelt-kompetence, som ledere vurderer som den væsentligste af deres funktioner.

Det viser en ny undersøgelse, som C3 Ledelse og Økonomi har gennemført sammen med Center for Ledelse blandt C3-medlemmer i 2008. Til sammenligning er der gennemført en tilsvarende undersøgelse i 2005.

De adspurgte medarbejdere i undersøgelsen er enige: Også de ser evnen til at kommunikere som den vigtigste kompetence hos deres ledere. Men samtidig er det den kompetence, de savner mest. Knap 60 procent af medarbejderne savner denne kompetence hos chefen.

Omfang af kommunikationen har betydning
Kommunikationens omfang har alene en vis betydning. Kun 38 procent af medarbejderne føler i høj eller meget høj grad, at der eksisterer tilstrækkelig kommunikation mellem dem og deres ledere.

Til gengæld mener 90 procent af lederne, at der er tilstrækkelig kommunikation med medarbejderne!

Et tilsvarende mønster viser sig, når man spørger til, om kommunikationen mellem medarbejder og leder foregår som dialog.

Kommunikation og bundlinje
Kun 46 procent af medarbejderne oplever, at deres leder i høj eller meget høj grad lytter til dem. De medarbejdere, der oplever, at der bliver lyttet til dem, er overrepræsenteret i de virksomheder, der de seneste tre år har haft stigende omsætning, mens de er underrepræsenteret i virksomheder, der i samme periode har udvist faldende omsætning.

Noget tyder altså på, at der er en sammenhæng mellem kommunikation og forretningsmæssige resultater.

Kilde: C3’s lederundersøgelse 2008 og 2005

Hvad du bør vide om stress

Stress koster dyrt, både menneskeligt og økonomisk. Det er årsag til omkring 30 % af sygefraværet, og nye undersøgelser viser, at danskerne føler sig stadigt mere stressede.

Konsekvenserne er:

For den enkelte

 • Familiemæssige problemer
 • Sociale problemer
 • Helbredsproblemer
 • Økonomiske problemer

På arbejdspladsen

 • Mindre effektivitet
 • Flere fejl og mangelfuld indsats
 • Mindre / ingen kreativitet
 • Dårligere planlægning og prioritering
 • Dårligere socialt klima
 • Medarbejdere som undgår møder eller opgaver

For virksomhedens økonomi
En sygedag koster i gennemsnit 1.000 kr. (udregnet fra gennemsnittet)
30 % af sygefraværet skyldes stress.
En udbrændt medarbejder koster ca. 1 års løn
Det koster 2 – 300.000 kr. at udskifte en ikke-akademisk medarbejder og
4 – 500.000 kr. at udskifte en akademisk medarbejder (udregnet af Carl Bro, Rådgivende Ingeniører)

For samfundet
Stress er årsag til:
20 % af alle tidlige pensioneringer
35.000 sygemeldinger hver dag
Samfundet går glip af 32 mia. kr. hvert år – i forhold til arbejdsmarkedet
Kilde: Arbejdsmiljøinstituttet

Arbejdsskadeerstatninger 4,24 mia.
Sygefravær 25,93 mia. kr.
Tabt produktion 32 mia. kr.
Medicinforbrug 570 mio. kr.
Sundhedsudgifter 960 mio. kr.
600 mio. kr. sparet hvert år i sundhedsvæsnet på grund af for tidlige dødsfald
Kilde: LO

Arbejdsrelateret stress koster hvert år:
30.000 indlæggelser
2.800 førtidspensioner
1/2 mio. egen læge-kontakter
1,5 mio. fraværsdage
1400 dødsfald
Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

Du kan hjælpe dig selv med disse 10 veje ud af stress:

1. Prioriter tid til dig selv – dagligt

 • find ½ time i løbet af dagen, hvor du har mulighed for mentalt at slappe af og være alene
 • lyt til noget dejlig musik, mediter – eller lav noget, som gør dig glad og holder dig i nuet

2. Dyrk fysisk aktivitet – dagligt

 • når du motionerer, frigiver kroppen endorfiner – samtidig reduceres mængden af stresshormonet kortisol
 • hvilken form for fysisk aktivitet du dyrker er ikke afgørende, blot du får pulsen op
 • lidt motion er også godt – tag eksempelvis trapperne i stedet for elevatoren

3. Søvn er vigtig

 • kroppen genopbygger og samler energi under søvnen
 • bliv opmærksom på, hvor meget søvn din krop har brug for, for at den fungerer bedst muligt – og tænk på, at søvnforskerne siger minimum 7,5 timer i døgnet

4. Søg det underholdende

 • når du griner eller synger højt, frigiver kroppen endorfiner – samtidig reduceres mængden af stresshormonet kortisol i kroppen
 • søg det underholdende frem for det krævende

5. Spis sundt og varieret

 • stress tærer på kroppen og nedsætter immunforsvaret
 • spis sundt og varieret – suppler eventuelt med et kosttilskud hver dag
6. Velvære og intimitet er vigtigt

 • kropskontakt og intimitet frigiver endorfiner i kroppen – samtidig reduceres mængden af stresshormonet kortisol
 • søg velvære gennem eksempelvis et karbad, massage eller lign.
 • søg intimitet gennem eksempelvis kram, kys, leg med dine børn eller lign.

7. Gør én ting ad gangen

 • hold fokus
 • gør det færdigt, du er i gang med

8. Skab overblik

 • find ud af, hvad der virkelig betyder noget i dit liv
 • planlæg din tid ud fra dine værdier
 • skriv dine gøremål ned og prioriter dem
 • lav det vigtigste først

9. Vær proaktiv

 • tag det første skridt, når der er noget, du ønsker at opnå – vent ikke på, at andre handler
 • påvirk det, du har indflydelse på, og accepter det, du ikke kan påvirke eller ændre

10. Hold en ugentlig fridag

 • hold fri, når du holder fri – sluk mobilen og luk computeren
 • vær sammen med mennesker, du holder af
 • fyld ikke fridagen med hjemlige pligter

Vester Consult Aps

1. december 2007 startede Vester Consult med speciale i kommunikation, lederudvikling og samarbejde. Firmaet ejes og tegnes af Birthe Vester.

Samarbejdspartnere
For at kunne løfte en bred vifte af Human Ressource opgaver og for at sikre min egen faglige udvikling, har jeg fast samarbejde med dygtige konsulenthuse og nogle af branchens bedste frie agenter:

GEU, Hillerød www.geudanmark.dk
Who’s Eating v/Marie Steenberger www.whoseating.dk
StressEksperterne, Hillerød www.stresseksperterne.dk
Bentzen Coaching & Management, København www.bentzencm.dk
LarsTdesign www.larstdesign.dk

Vision
Vester Consult’s vision er at øge menneskers duelighed, livsglæde og tolerance, såvel indadtil som udadtil.

Mission
Vester Consult’s mission er at uddanne, oplyse og inspirere til indsigt, selvværd og handling, så mennesker kan skabe de resultater, de virkelig ønsker – gennem kvalificeret coaching, testværktøjer og undervisning i kommunikation.

Kerneværdier
Kvalitet – faglighed og formidling i særklasse
Respekt – for det enkelte menneske, den individuelle personlighed og den enkeltes realitet
Glæde – både som drivkraft og mål

CV for Birthe Vester

 • Uddannet journalist på Danmarks Journalisthøjskole i (1988)
 • Udøvende journalist, blandt andet TV og freelance skribent (1988 – 1993)
 • Undervisning i journalistik; Medieskolen i Lyngby (1994 – 1998)
 • Virksomhedskonsulent; Erhvervsakademiet Hillerød (1999 – 2000)
 • Projektleder, underviser, coach, HR-ansvarlig; konsulentfirmaerne Monnetgruppen og GEU (2001 – 2007)
 • Indehaver og stifter af Vester Consult Aps (2007 – ). Speciale i kommunikation, lederudvikling og samarbejde.
 • Certificeret i Erhvervsrettet testning, MBTI, JTI og Teamkompasset; Center for Ledelse
 • Certificeret Master Business Coach og Life Coach; Manning Inspire v. Sofia Manning
 • Certificeret Stress Coach; StressEksperterne, Hillerød
 • Eksamineret Lean projektleder; Valcon 

Naja Svarre

HR konsulent, Københavns Politi

Birthe Vester var ekstern oplægsholder på vores årlige seminar for over erfarne 40 ledere fra Efterforskningsenheden i Københavns politi.

Birthe præsenterede tingene på en ny og anderledes måde i forhold til, hvad vores politiledere er vant til. Det blev positivt modtaget, og vi kom virkelig godt omkring lederrollen. “Bløde emner” og abstrakte begreber blev omsat til et sprog, som alle kunne forholde sig til.

Når der undervejs blev stillet dybere spørgsmål, demonstrerede Birthe, at hun ved, hvad hun taler om ved at inddrage eksempler og facts fra relevante fagområder.

Birthe leverede varen ud fra HR-afdelingens briefing, så vores administrative leder dagen efter uden videre kunne knytte sit oplæg direkte til pointerne og diskussionerne.

Det er imponerende, hvor meget hun nåede at komme igennem og faktisk omsætte til brugbare værktøjer. De udleverede materialer er gennemtænkte og fungerer godt som “håndbog”. Alle lærte en masse, og vi anbefaler gerne Birthe i vores netværk.

Henrik Hjorth

Driftsdirektør

Om businesscoaching: Under sidste MUS-samtale bragte firmaets administrerende direktør et nyt begreb ind i samtalen, “personlig coach”. Da jeg af natur er meget åben over for nye ideer og ser udvikling som en motivationsfaktor, var der ikke langt til at undersøge det nærmere.

Vi indledte processen med et fællesmøde, hvor direktøren, Birthe Vester og jeg deltog, og vores forventninger til processen blev afstemt.

Vi gik i gang – og så, lige med ét, kunne jeg se ideen. Aldrig før havde jeg i en sådan grad forholdt mig til min egen karriere og mine personlige mål. Ved simpel og samtidig meget velovervejet spørgeteknik blev jeg helt ubevidst tvunget til at prioritere og sætte det hele i system.

Jeg fik sat fokus på de arbejdsopgaver, som jeg inderst inde godt var klar over kunne gøres bedre, og jeg fik sat handling på.

Godt hjulpet på vej af forskellige værktøjer fra Birthe blev mine delmål til små daglige opgaver, som jo bare lige skulle klares. Og så, pludselig kunne jeg fornemme overskud, motivation, velvære osv.

Det er som at løbe sig en rigtig lang tur. Man bliver mere og mere træt, og så, lige pludselig fornemmer man, at der kommer masser af nye kræfter til. Når man løber, er det endorfiner, der gør forskellen – i karrieren er det en personlig coach, der kan gøre forskellen.

Efter mit coachingforløb med Birthe Vester har mit arbejdsliv ændret sig væsentligt. Jeg er blevet mere struktureret i min hverdag, tager alle opgaver som en udfordring og ikke et problem, og nok det allervigtigste – jeg har fået lysten og viljen tilbage til at være den, der gør en forskel.

Katharina Scott

Økonomichef, Sverige, tidl. leder af 
dansk-svensk Eventmanager uddannelse

Om undervisning: “Birthe Vesters workshop var i topklasse og havde stor indvirkning på alle deltagere. Den berørte de grundlæggende valg i livet og var den workshop, som alle deltagere huskede bedst og satte højst, da vi evaluerede uddannelsen.

Som forelæser er Birthe vidende, afslappet og samtidig meget underholdende. Hun gjorde emnet konkret og interessant og kunne besvare alle vores utallige spørgsmål “online” og relatere dem til uddannelsen.  Det formidlede stof kunne vi omsætte direkte til handlinger og nye tænkemåder.

For mit eget vedkommende kan jeg med lethed sige, at det er det sjoveste og noget af det mest brugbare, jeg har deltaget i. Jeg ar stadig noterne liggende øverst i skrivebordsskuffen. Jeg anbefaler alle, som har mulighed, at arbejde med kommunikationstræning med Birthe.”

Birgitte Wiedemann Larsen

Senior Professional Expert, PhD

Om lifecoaching: “Birthe Vester har fantastisk indlevelsesevne, varme og personligt engagement – sammenholdt med evnen til at coache på en facon, som inspirerer til selvransagelse og eftertanke.

Gennem mit samarbejde med Birthe har jeg lært at identificere vaner og forestillinger, som har ligget som ubeviste blokeringer for både min professionelle og personlige videreudvikling. Jeg har lært at fokusere på muligheder, styrker og succeser i stedet for mangler, forhindringer og fiaskoer.

Birthe fokuserer på dig og dine mål, igennem identificering af succeser og de personlige muligheder, som ligger i venteposition, så man kan blive den bedste udgave af en selv.

Igennem spørgsmålene: Hvad er det, JEG vil? Hvad vil det give mig? Hvordan opnår jeg mine mål? Og hvilke virkemidler og personlige ressourcer har jeg? har jeg gennemgået en mental forvandlingsproces, som jeg næppe troede var mulig, før jeg startede på coaching.

Birthe evnede at hjælpe mig til at finde ind til det “rum” i min bevidsthed, hvor jeg kan tage fat på alle de tanker og ubevidste mønstre, som nogle gange ligger i vejen for min lykke.”

Henrik Løve

Forretningsrådgiver

Om undervisning: “Birthe er nok en af de bedste undervisere, jeg nogensinde har mødt. Hun er meget engageret og direkte, formidler ekstremt velformulerede og enkle budskaber og har styr på de forskellige typer og roller ude i virksomhederne.”

Phillip Svane

Direktør

Om personlighedstests og teamprofil: “Birthe har bidraget til, at Mentorgruppens meget forskelligartede syn på – og opfattelse af kompetencer og menneskelige værdier er blevet samlet til et fælles udgangspunkt. Vi har fået ny indsigt og et værktøj, som vi anvender i vores daglige virke som mentorer over for virksomhedsledere.”

Hannah Bang Hansen

Afdelingsleder

Om stress: “Jeg var gået helt ned med stress og blev sygemeldt på ubestemt tid. Det var en følelsesmæssigt meget svær tid for mig med meget lavt selvværd. Men gennem samtalerne og de værktøjer, Birthe satte mig i gang med, fik jeg genopbygget tilliden til, at jeg godt kunne vende tilbage til mit job.

Jeg har ikke haft en sygedag siden og kan i dag tydeligt mærke min stressgrænse og ved, hvad jeg skal gøre, når symptomerne melder sig.”

Mie Madsen

Mentorcoach og underviser

Om personlighed: “Birthe Vester er et af den slags mennesker, man lægger mærke til. Med sit fine væsen har hun en evne til at bidrage positivt og inspirerende til dem, hun er sammen med, og hun har sans for både at lytte og forstå – og give originalt og begavet input tilbage. Hun fremstår som en person med stor integritet og naturlig autoritet, og jeg vil til hver en tid anbefale Birthe som coach, businesspartner eller mentor.”

Mads Quist

Chefkonsulent

Om dedikation: “Jeg har fornøjelsen af at arbejde sammen med Birthe, og hendes indsats bekræfter gang på gang hendes fokus og dedikation til sine klienter og til faget. Hun har konstant øje for, hvordan hun bliver stadigt skarpere.”

Merete Bonke

Om inspiration: “Birthe er det menneske, jeg har lært mest af.”

Adresse:
Vester Consult Aps.
Foderstofgården 129
3600 Frederikssund

CVR.Nr.: 31186072

© Vester Consult 2018.

Kontakt:
Birthe Vester
tlf: +45  22 96 32 97
birthe@vesterconsult.dk
Vælg selv
Med afsæt i et eller flere produkter, skaber jeg netop den event, workshop, det foredrag eller kursus, som passer til jer.

Ønsker I et særligt emne – så spørg! Jeg har flere, end I finder på denne side.